یواس‌اس موریس (۱۷۷۹)

یواس‌اس موریس (۱۷۷۹) (به انگلیسی: USS Morris (1779)) یک کشتی است. این کشتی در سال ۱۷۷۹ ساخته شد.

یواس‌اس موریس (۱۷۷۹)
پیشینه
مالک United States Navy ensign
به دست آورده شده: ۳ دسامبر ۱۷۷۹
مشخصات اصلی

منابع

ویرایش