یواس‌اس هانا (به انگلیسی: USS Hannah) یک کشتی بود.

یواس‌اس هانا
پیشینه
مالک United States Navy First Navy Jack
به دست آورده شده: ۲۴ اوت ۱۷۷۵
اعزام: ۲ سپتامبر ۱۷۷۵
مشخصات اصلی

منابع ویرایش