یواس‌اس ویو (۱۸۳۶)

یواس‌اس ویو (۱۸۳۶) (به انگلیسی: USS Wave (1836)) یک کشتی بود. این کشتی در سال ۱۸۳۲ ساخته شد.

یواس‌اس ویو (۱۸۳۶)
پیشینه
مالک United States Navy ensign
تکمیل ساخت: ۳ دسامبر ۱۸۳۲
به دست آورده شده: ۳ دسامبر ۱۸۳۶
مشخصات اصلی

منابع ویرایش