یواس‌اس گارد (۱۸۵۷)

یواس‌اس گارد (۱۸۵۷) (به انگلیسی: USS Guard (1857)) یک کشتی بود که طول آن 160' بود. این کشتی در سال ۱۸۵۷ ساخته شد.

یواس‌اس گارد (۱۸۵۷)
پیشینه
مالک Union Navy Jack
به دست آورده شده: ۶ ژوئیه ۱۸۶۱
اعزام: ۲۳ دسامبر ۱۸۶۲
مشخصات اصلی
وزن: 1,846 tons
درازا: 160'
پهنا: 38'
آبخور: 20' 7'
سرعت: not known

منابع

ویرایش