یورکشر (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

یورک‌شر به یکی از موارد زیر اشاره دارد: