یونی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

یونی به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

  • یونی، بلندمرتبه‌ترین ایزدبانو در پانتئون خدایان اتروسکی و الهه حامی پروگیا
  • یونی (هندو) عضو تناسلی شاکتی ایزدبانوی هندو
  • یونی (پیشوند) یکی از پیشوندهای SI