یوگه‌چاره شرق آسیا

یوگه‌چاره شرق آسیا (انگلیسی: East Asian Yogācāra‎) اشاره به سنت‌هایی در شرق آسیا دارد که از تعالیم مکتب یوگه‌چاره در هند نشأت گرفته است.

منابعویرایش