یوگی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

یوگی ممکنست به یکی از مواردِ زیر اشاره داشته باشد: