یکاهای انگلیسی

(تغییرمسیر از یکای انگلیسی)

واحدهای انگلیسی یک نوع واحد تاریخی اندازه‌گیری بود که در قرون وسطی در انگلستان استفاده می‌شد و از ترکیب سیستم اندازه‌گیری آنگلوساکسون و سیستم رومی ساخته شد.این واحدها در طی زمان تغییرات جزئی یافت و در نهایت تبدیل به دستگاه امپراتوری گردید.

English length units graph.svg
سیستم اندازه‌گیری جرم انگلیسی

جستارهای وابستهویرایش

دستگاه امپراتوری

منابعویرایش