یکه‌سالاری خاندان هوجو

یکه‌سالاری خاندان هوجو، دیکتاتوری خاندان هوجو، دیکتاتوری توکوسو (به ژاپنی: 得宗専制); در دوره کاماکورا به یکه‌سالاری و تمرکز قدرت در شاخه‌ای از خاندان تایرا بنام خاندان هوجو که مقام شیکّن را در انحصار داشت اشاره دارد. همچنین دوره کاماکورا را به سه بخش تقسیم می‌کنند. گنجی شوگون، دولت شیکن و بخش آخر آن یکه‌سالاری خاندان هوجو نام دارد.

شورش ماه دومویرایش

در ماه دوازدهم سال ۱۲۷۱ هوجو یوشیمونه رئیس بخش شمالی روکوهارا تاندای شد. در ۹ ماه دوم سال ۱۲۷۲ به همراه رئیس بخش جنوبی روکوهارا تاندای، برادر ناتنی هوجو توکیمونه، هوجو توکیسوکه، به عیادت امپراتور گو-ساگا که در حال مرگ بود، به کاخ فرعی امپراتور در ساگانو در کیوتو رفتند. در روز یازدهم همان ماه در کیوتو هوجو توکی‌آکی و هوجو نوری‌توکی در هنگام شورش کشته شدند. چهار روز بعد در روز پانزدهم توکیسوکه نیز به اتهام شرکت داشتن در شورش به دستور نابرادری خود مورد تعقیب رئیس بخش شمالی روکوهارا تاندای، هوجو یوشیمونه قرار گرفت و کشته شد. در زمان مرگ ۲۵ سال داشت.

کشته شدن وی به دستور هوجو توکیمونه شیکن هشتم؛ در راستای تصفیه نیروهای مخالف احتمالی توکوسو (شاخه اصلی خاندان هوجو) قبل از حمله مغول به ژاپن و استقرار بیش از پیش یکه‌سالاری خاندان هوجو ارزیابی می‌شود.

شجره نامهویرایش

هوجو یوشیتوکی (۲)
خاندان هوجو (شاخه ناگوئه)
(سرخاندان)
هوجو توموتوکی
هوجو یاسوتوکی (۳)هوجو ماسامورا (۷)هوجو شیگه‌توکی
هوجو میتسوتوکی
(تبعید)
هوجو نوری‌توکیهوجو توکی‌آکیآداچی کاگه‌موریهوجو ناگاتوکی (۶)
هوجو توکیئوجیماتسوشیتازننیآداچی یوشیکاگه
هوجو تسونه‌توکی (۴)هوجو توکی‌یوری(۵)آداچی یاسوموری
هوجو توکیمونه (۸)هوجو توکیسوکه

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش