ی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ی در دو مورد به کار می رود:

  • ی یکی از حروف الفبای فارسی
  • ی یکی از حروف الفبای سیریلیک