باز کردن منو اصلی

۱۱۹ گاو با قطری حدود ۵۱۰ قطر خورشید یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های شناخته شده‌است. این ستاره در صورت فلکی گاو قرار دارد.

۱۱۹ گاو یک ابرغول سرخ است.

منابعویرایش