۲۴۵ (پیش از میلاد)

رویدادهاویرایش

 
سکهٔ بطلمیوس سوم

مرگ‌هاویرایش

منبعویرایش

Wikipedia contributors, "245 BC," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=245_BC&oldid=213896235 (accessed June 19, 2008).