۲۴۷ (پیش از میلاد)

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

درگذشتگانویرایش

  • کشته شدن ارشک ( اشک یکم) اشکانی بنیانگذار سلسله اشکانی در یکی از جنگها بر اثر اصابت نیزه.

منبعویرایش

Wikipedia contributors, "247 BC," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=247_BC&oldid=213896317 (accessed June 17, 2008).