۳۱۲ (پیش از میلاد)

رویدادهاویرایش

منبعویرایش

Wikipedia contributors, "312 BC," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=312_BC&oldid=213887129 (accessed June 15, 2008).