۳۸۵ (قمری)

۳۸۵ قمری، سیصد و هشتاد و پنجمین سال در تقویم هجری قمری است.

وقایعویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش