ABC

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ABC سه حرف نخست الفبای انگلیسی است.

ABC یا abc در معانی زیر کاربرد دارد:

هنر و سینما ویرایش

موسیقی ویرایش

تجارت و سازمان‌ها ویرایش

اقتصاد ویرایش

مکان ویرایش

دانش، فن آوری، ریاضیات ویرایش

رایانه ویرایش

سخت‌افزار ویرایش

دیگر کاربردها ویرایش

ترابری ویرایش

دیگر کاربردها ویرایش

دیگر کاربردها ویرایش