CFA

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

'caf' در معانی زیر کاربرد دارد: