DDR

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

DDR در معانی زیر کاربرد دارد: