FX

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

FX در معانی زیر کاربرد دارد: