goto (GoTo، goto، GOTO، GO TO و اشکال دیگر آن بسته به زبان برنامه‌نویسی) دستوری در بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی است که انتقال یک‌طرفهٔ کنترل‌گر را به خط دیگری از کد فراهم می‌کند.

کاربرد در زبان سیویرایش

goto LABEL
.
.
LABLE: statement;

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش