IDM

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

IDM در معانی زیر کاربرد دارد: