IK

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

IK در معانی زیر کاربرد دارد: