KN

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

KN در معانی زیر کاربرد دارد: