همنام

(تغییرمسیر از Namesake)

همنام، به یک نام شخص، موقعیت جغرافیایی، ساختمان یا موجودیت دیگری گفته می‌شود که نامی مشابه با [۱] [۲] دیگری دارد یا از نام نهاد دیگری که برای نخستین بار این نام را داشته، نام‌گذاری شده است. [۳] [۴]

اصطلاح مخالف آن، اشاره به موجودیت اصلی که نام دیگری پس از آن نامگذاری شده است، نام‌بخش (نام نسبت) نامیده می‌شود.

جستارهای بیشتر ویرایش

  • نام رمز، کلمه یا نامی که به طور پنهانی برای اشاره به نام یا کلمه دیگری استفاده می‌شود.

منابع ویرایش

  1. "Namesake". Oxford Dictionaries. Oxford University Press. Archived from the original on 1 April 2019. Retrieved 1 April 2019.
  2. "Namesake". Collins English Dictionary. HarperCollins. Retrieved 1 April 2019.
  3. "Namesake". Merriam-Webster Online Dictionary. Retrieved 1 April 2019.
  4. "Namesake". Dictionary.com Unabridged. Random House. Retrieved 1 April 2019.