OHM

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

OHM در معانی زیر کاربرد دارد: