OT

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

OT در معانی زیر کاربرد دارد: