QED

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

QED در معانی زیر کاربرد دارد: