RT

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

RT در معانی زیر کاربرد دارد: