TIR

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

TIR در معانی زیر کاربرد دارد: