TXT

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

TXT در معانی زیر کاربرد دارد: