UX

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

UX در معانی زیر کاربرد دارد:

علوم رایانه

ویرایش

دیگر کاربردها

ویرایش