Ĥ، ĥ یک همخوان در الفبای اسپرانتو است. این حرف صدای [x] (خ) یا [χ] می‌دهد و ĥo (با تلفظ /xo/) نام‌دارد. خو یازدهمین حرف از الفبای اسپرانتو است و بر ساخته از یک H با هشتکی بر فراز آن. در زمانی که فونت مورد نظر برای نگارش آن در دسترس نباشد، از ترکیب HX یا HH برای نمایش آن بهره‌می‌برند.

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

Wikipedia contributors, "Ĥ," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%A4&oldid=613054047 (accessed July 13, 2014).