آبله (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آبله نوع بیماری واگیردار است.

آبله همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • آبله مرغان از بیماری‌های خفیف و بسیار واگیردار شایع‌تر در کودکان
  • آبله سفلی روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان
  • آبله علیا روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایذه در استان خوزستان
  • آبله (هفتکل) روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان باغ‌ملک در استان خوزستان
  • آبله (کهگیلویه) روستایی از توابع بخش چاروسا شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد
  • قنات آبله قناتی است که در روستای آبمهان از توابع بخش زیرکوه، شهرستان قائنات در استان خراسان جنوبی