آبکش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آبکش یا آب‌کش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: