آب‌باریک کوهی در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی فیروزکوه واقع در شهرستان فیروزکوه در استان تهران می‌باشد. ارتفاع این کوه ۳۰۵۰ متر است. کوه آب‌باریک در شمال روستای امین آباد واقع شده است. روستای سلمان در دامنه شمالی این کوه می‌باشد.[۱]

آب‌باریک
مرتفع‌ترین نقطه
ارتفاع۳۰۵۰ متر
جغرافیا
موقعیتشهرستان فیروزکوه
رشته‌کوه مادرالبرز مرکزی

پانویس ویرایش

  1. جعفری، عباس (۱۳۷۹). گیتاشناسی ایران، کوهها و کوهنامه ایران، صفحه ۲۹. موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی. شابک ۳-۱۲-۶۲۴۱-۹۶۴.