آتارواودا

آتارواودا (Atharvaveda) یکی از چهار ودای آریایی‌های هند و شامل مراسم عمومی مردم و سحر و جادو است.

این کتاب به علت موضوعاتش که رنگ توهمات دراویدی نیز دارند مدت مدیدی شناخته نشده بود و مردم برای آنان زیاد احترام و ارج قائل نبودند و حتی پیامبران آریایی آن را دارای مطالب اصیل نمی‌دانستند، ولی این کتاب شامل اطلاعات مفیدی است دربارهٔ پیشرفت آریاها بطرف مشرق تا حدود بنگال و ترس آنان از ببرهای آن سرزمین. این کتاب سرودهائی راجع به علم پزشکی نیز دارد ولی در قسمت‌های آخر متضمن سرودهائی دربارهٔ سحر و جادوگری و ارواح پلید می‌باشد.

کتاب آتاروا ودا را نخست عبدالقادر بدایونی مؤلف تاریخ معروف «منتخب التواریخ» با کمک بهاون خان (نو مسلم) به فارسی ترجمه کرد ولی زیاد توفیق نیافت. پس از او حاجی ابراهیم سرهندی آن را به فارسی برگرداند و ترجمه‌اش را «اتاربان» نامید. ترجمه حاجی ابراهیم نیز مورد پسند اکبرشاه واقع نشد.

منابعویرایش

  • بختیار، مظفر: برخی از تراجم آثار سانسکریت بفارسی. در: نشریه «معارف اسلامی (سازمان اوقاف)»، فروردین ۱۳۵۰ - شماره ۱۲. (از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۵).