معبد آناهیتا

(تغییرمسیر از آتشکده آناهیتا)

معبد آناهیتا می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: