آدمیت نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران پهلوی اول است.

این روزنامه از سال ۱۳۰۵ خورشیدی به وسیله محمدحسین رکن‌زاده ملقب به آدمیت، در شیراز به چاپ رسیده است.

منابع

ویرایش
  • سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس،۱۳۸۵