آرتاوازد یکم (به ارمنی: Արտավազդ Առաջին) پادشاه ارمنستان از ۱۶۰ تا ۱۱۵ قبل از میلاد و از خاندان آرتاشسی بود. وی پسر آرتاشس یکم و ملکه ساتنیک بود

آرتاوازد یکم
پادشاه ارمنستان
سکه آرتاوازد، پادشاه ارمنستان
سلطنتارمنستان: ۱۶۰ تا ۱۱۵ قبل از میلاد
پیشینآرتاشس یکم
جانشینتیگران یکم
دودماندودمان آرتاشسی
پدرآرتاشس یکم
مادرملکه ساتنیک

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

  • Armenian Soviet Encyclopedia. Yerevan.

خطای لوآ در پودمان:External_links2 در خط 126: assign to undeclared variable 'link'.