دودمان، خاندان یا سلسله یک دنباله از فرمانرواها هستند که از یک خانواده به حساب می‌آیند. تاریخ‌شناسان به‌طور سنتی تاریخ کشورها مانند ایران، چین و مصر را در چارجوب دودمان‌های پشت‌سرهم بررسی می‌کنند. بیشتر تاریخ سیاسی اروپا نیز با حکمفرمایی دودمان‌های مختلف مانند کارولنژی‌ها، کاپتی‌ها، استوارت، رومانوف‌ها و هابسبورگ تعریف می‌شود. تا سده نوزدهم میلادی، کارکرد یک حکمفرما با بزرگ کردن دودمان و قلمرو و افزرودن ثروت و قدرت اعضای خانواده شناخته می‌شد.

منابعویرایش