آرداشیر اروندی

آرداشیر اروندی (ارمنی: Արտաշիր) ساتراپ ارمنستان از دودمان اروندی که در نیمه دوم سده ۵ (پیش از میلاد) حکومت می‌کرد.

آرداشیر اروندی
آرداشیر اروندی
سلطنتنیمه دوم سده ۵ (پیش از میلاد)
بعد ازهیدرانس سوم
قبل ازOrontes Satrap
سلسلهدودمان اروندی

آرداشیر اروندی ساتراپ ارمنستان در دوران حکومت اردشیر دوم بود. پسر وی یرواند یکم نیز ساتراپ سوفن و میتانی در دوران حکومت اردشیر دوم بود.

منابعویرایش