آرواره (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

آرواره ممکن است در معانی زیر به کار رود.