آرواره‌داران

آرواره‌داران
محدودهٔ زمانی: اردویسین - امروز
Orca-Schädel.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
زیرگروه‌ها

پلمه‌پوستان (منقرض)
غضروف‌ماهیان
خارپایگان (منقرض)
پرتوبالگان
گوشتی‌بالگان

به مهره‌داران دارای آرواره، آرواره‌داران یا آرواره‌دهانان (Gnathostomata) گفته می‌شود. این دسته از مهره‌داران دربرگیرنده ۶۰ هزار گونه است و ۹۹ درصد از تمامی مهره‌داران زنده را شامل می‌شود.

افزون بر آرواره‌های مقابل هم، آرواره‌داران هم‌چنین دارای دندان، ضمائم جفتی، و مجرایی افقی و نیمه‌مدور در گوش درونی هستند.

باور دانشمندان بر این است که آرواره جانداران از تغییر شکل و تغییر کاربرد قوس‌های کمکی آبشش قدامی (جلویی) جانوران باستانی پدید آمده است. این قوس‌ها تغییر شکل داده‌اند تا بدین‌وسیله با باز و بسته کردن بهتر دهان، آب را بهتر بر روی آبشش‌ها به جریان درآورند. این به نوبه خود باعث شد تا دهان بزرگ‌تر شود و خوردن دیگر جانوران نیز از طریق آن ممکن شد.

در پلمه‌پوستان Placoderms تحول آرواره مسیری جدا از دیگر آرواره‌داران طی کرد و پلمه‌پوستان به جای دندان از صفحات استخوانی تیز استفاده می‌کنند.

سنگواره‌هایی که تازه یافته شده نشان می‌دهد که پستانک‌دندانان Thelodonti نزدیک‌ترین خویشاوندان آرواره‌داران هستند.

مهره‌داران
 Gnathostomata 

تخته‌پوستان Dunkleosteus intermedius.jpg

آرواره‌داران

خارپایگان، incl. غضروف‌ماهیان (cartilaginous fishes)Carcharodon carcharias drawing.jpg

ماهیان استخوانی

پرتوبالگان Atlantic sturgeon flipped.jpg

گوشتی‌بالگان
چهاراندامان

دوزیستان Deutschlands Amphibien und Reptilien (Salamandra salamdra).jpg

آب‌پرده‌داران
خزنده‌چهرگان

خزنده‌چهرگان Description des reptiles nouveaux, ou, Imparfaitement connus de la collection du Muséum d'histoire naturelle et remarques sur la classification et les caractères des reptiles (1852) (Crocodylus moreletii).jpg

هم‌کمانان

پستانداران Phylogenetic tree of marsupials derived from retroposon data (Paucituberculata).png

دسته‌بندی

زیرگروه‌های مهره‌داران آرواره‌دار
زیرگروه نام رایج نمونه توضیحات
پلمه‌پوستان
Placodermi
(منقرض)
ماهی زره‌دار  
دانه‌استخوان Coccosteus
پلمه‌پوستان که نام آن‌ها به معنی «دارنده پوست لوح‌مانند» است رده‌ای منقرض‌شده از ماهیان زره‌دار پیش از تاریخ است که از اواخر دوره سیلورین تا پایان دوره دوونین زندگی می‌کردند. سر و سینه‌گاه آن‌ها با صفحات زره‌مانند لولاداری پوشیده شده‌بود و بقیه بدنشان، بسته به گونه، فلس داشت یا پوششی نداشت. پلمه‌پوستان از نخستین ماهیان آروارهدار بودند. آرواره آن‌ها به احتمال زیاد از تحول قوس‌های اول آبششی آن‌ها به‌وجود آمد. یک سنگواره ۳۸۰ میلیون ساله قدیمی‌ترین نمونه یافته شده از زایش یک پلمه‌پوست زنده است.[۱] کاهش شدید تعداد پلمه‌پوستان در انقراض‌های دوونین پسین رخ داد و در پایان دوونین نسل آن‌ها کاملاً منقرض شد.
غضروف‌ماهیان
Chondrichthyes
ماهیان غضروفی  
کوسه بزرگ سفید
غضروف‌ماهیان ماهیان آرواره‌داری هستند که یک جفت باله و یک جفت سوراخ بینی دارند، پوستشان را فلس پوشانده و حفره‌های قلبشان ردیفی است. اسکلت این ماهیان نه از استخوان بلکه از غضروف است. این رده به دو زیررده تقسیم می‌شود که عبارتند از نرم‌آبشش‌داران Elasmobranchii (کوسه، سپرماهی، و پرتوماهی بزرگ) و کامل‌سران Holocephali (موش‌ماهیها).
تکمیل‌دهانان Teleostomi خارپایگان Acanthodii
(منقرض)
کوسه‌های خاردار  
خارپایه بـِرونی
خارپایگان یا کوسه‌های خاردار رده‌ای منقرض‌شده از ماهی‌ها هستند که مشترکاتی هم با ماهیان غضروفی و هم با ماهی‌های استخوان‌دار دارند. شکل ظاهری آن‌ها به کوسه‌ها شباهت داشت اما روپوست آن‌ها با صفحه‌های ریز لوزی شکلی پوشیده شده‌بود که به فلس‌های کمان‌باله شباهت داشت.
ماهی‌های استخوان‌دار Osteichthyes ماهی‌های استخوان‌دار  
سوف سرخ
ماهی‌های استخوان‌دار از نظر آرایه‌شناسی گروهی از ماهی‌ها هستند که به جای غضروف استخوان دارند. اکثریت بالایی از ماه‌های استخوان‌دار هستند که گروهی بسیار متنوع و پرشمار را در برمی‌گیرد و از از ۴۵ راسته، ۴۳۵ خانواده و ۲۸ هزار گونه تشکیل شده‌است.[۲] ماهی‌های استخوان‌دار به دو دسته پرتوبالگان Actinopterygii و گوشتی‌بالگان Sarcopterygii تقسیم می‌شوند. قدیمی‌ترین سنگواره‌های شناخته‌شده از ماهی‌های استخوانی مربوط به حدود ۴۲۰ میلیون سال پیش‌اند. این سنگواره‌ها در عین حال مربوط به گونه‌های انتقالی هستند و الگوی قرارگیری دندان‌ها در آن‌ها بین ردیف دندان‌های کوسه‌ها و الگوی دندان ماهیان استخوانی است.[۳]
چهاراندامان Tetrapoda چهاراندامان  
خارتاقی
Acanthostega
به مهره‌داران دارای چهار دست‌وپا چهاراندامان گفته می‌شود که شامل پستانداران، پرندگان، دوزیستان، و خزندگان منقرض یا امروزی می‌شود. دوزیستان، امروزه هم نیمه‌آبزی هستند و مراحل اولیه زندگی خود را هم‌چون نوزاد ماهی‌مانند قورباغه طی می‌کنند. چند گروه از چهاراندامان ازجمله مارها و آب‌بازسانان برخی از دست و پاها یا همه دست و پاهایشان را از دست داده‌اند. آب‌بازسانان (دلفین‌ها و غیره) که پیش از این به خشکی آمده و چهاراندامه شده‌بودند پس از آن به طور کامل به زندگی در آب بازگشته‌اند. چهاراندامان در حدود ۳۹۵ میلیون سال پیش در دوره دوونین از ماهیان گوشتی‌باله تحول یافتند.[۴]

منابع

  1. "Fossil reveals oldest live birth". BBC. May 28, 2008. Retrieved May 30, 2008.
  2. Bony fishes بایگانی‌شده در ۶ ژوئن ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine SeaWorld. بازدید: فوریه ۲۰۱۳.
  3. Jaws, Teeth of Earliest Bony Fish Discovered
  4. Clack 2012
  • Wikipedia contributors, "Gnathostomata," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed October 1, 2013).