آریِنیس لیدیه‌ای مادر بزرگ کوروش بزرگ از طرف مادری بود. آرینیس بنا به گفته هرودوت، دختر شاه آلیاتِس دوم و خواهر کرزوس آخرین پادشاه لیدیه بود. آرینیس به همسری ایشتوویگو، پادشاه امپراتوری ایرانی ماد درآمد و از ایشان ماندانا زاده شد. کوروش بزرگ حاصل ازدواج ماندانا با کمبوجیه یکم انشانی بود.

آرینیس
لقب(ها)ملکه مادی
همسرایشتوویگو
پدرآلیاتِس
فرزندانماندانا

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.