آریِنیس لیدیه‌ای مادر بزرگ کوروش بزرگ از طرف مادری بود. آرینیس بنا به گفته هرودوت، دختر شاه آلیاتِس دوم و خواهر کرزوس آخرین پادشاه لیدیه بود. آرینیس به همسری ایشتوویگو، پادشاه امپراتوری ایرانی ماد درآمد و از ایشان ماندانا زاده شد. کوروش بزرگ حاصل ازدواج ماندانا با کمبوجیه یکم انشانی بود.(این نسبت دهی در میان تاریخ پژوهان محل اختلاف است)

آرینیس
لقب(ها)ملکه مادی
همسرایشتوویگو
پدرآلیاتِس
فرزندانماندانا

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.