آر۱۳۶بی یک ستاره است که در صورت فلکی ماهی زرین قرار دارد.

R۱۳۶بی
{{{تصویر}}}
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)
صورت فلکی ماهی زرین (صورت فلکی)
بعد ۰۵h ۳۸m ۴۲.۷۸s
میل ‏۰۳.۱″۰۶′‎−۶۹°
قدر ظاهری (ع) ۱۳.۶۶
مشخصات
نوع طیف O4
شاخص رنگ B−V −0.15
اخترسنجی
جزئیات
نام‌گذاری‌های دیگر
BAT99  111, RMC 136b,

منابعویرایش