باز کردن منو اصلی

آزادی‌های سیاسی؛ این آزادی‌ها به مردم یک جامعه اجازه می‌دهند تا نوع حکومت دلخواه و نمایندگان خود را برای شرکت در مجلس یا مجالس قانون‌گذاری آزادانه انتخاب کنند. آزادی‌های سیاسی سبب می‌شوند که مردم بتوانند آزادانه از سیاست‌های دولت انتقاد کنند، انجمن‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی تشکیل دهند یا به آن‌ها بپیوندند. به یاری این آزادی‌ها ست که همهٔ مردم یک جامعه می‌توانند در حکومت مشارکت داشته باشند.[۱]

انواع آزادیویرایش

پانویسویرایش

  1. شورای کتاب کودک (۱۳۷۷)، «آزادی»، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، به کوشش توران میرهادی، ایرج جهانشاهی.، تهران: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، ص. ۸۷، شابک ۹۶۴-۶۳۵۶-۰۱-X