آزمون و خطا

آزمون و خطا روشی اساسی برای حلِ یک مسئله یا مشکل است.[۱] این روش با تکرار و تلاش‌های گونه گونی که تا رسیدن به موفقیت ادامه می‌یابد مشخص می‌شود[۲]. آزمون و خطا یک روشِ غیر سیستماتیک است که بینش، نظریه یا روش‌های سازمان یافته را به کار نمی‌بندد.

آزمایش با PC.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. Evolutionary Epistemology, Rationality, and the Sociology of Knowledge p94 p108
  2. Concise Oxford Dictionary p1489

خوانش بیشترویرایش

  • Ashby, W. R. (1960: Second Edition). Design for a Brain. Chapman & Hall: London.
  • Traill, R.R. (1978/2006). Molecular explanation for intelligence…, Brunel University Thesis, HDL.handle.net
  • Traill, R.R. (2008). Thinking by Molecule, Synapse, or both? — From Piaget’s Schema, to the Selecting/Editing of ncRNA. Ondwelle: Melbourne. Ondwelle.com — or French version Ondwelle.com.
  • Zippelius, R. (1991). Die experimentierende Methode im Recht (Trial and error in Jurisprudence), Academy of Science, Mainz, ISBN 3-515-05901-6