فلسفه

مطالعهٔ مسائل اساسی

فلسفه، فرزانش[۱] و یا خِرَددوستی (به یونانی: φιλοσοφία) (به پارسی میانه: دوستدار دانش، xraddōstih)[۲][۳][۴] دانشی است که به تامل، تفکر و پرسش دربارهٔ مسائل بنیادین و اساسی‌ای که در جهان و زندگی با آن‌ها روبرو هستیم مثلاً هستی، واقعیت، آگاهی، ارزش، خِرَد، ذهن و زبان می‌پردازد.[۵][۶][۷] به علاوه، فلسفه نه فقط به عنوان یک تأمل نظری، بلکه همچون «شیوه یا هنرِ زیستن» و تلاشی برای «خوب زیستن» بوده است.[۸]البته همیشه فلسفه ثابت کرده است که خوب زیستن،فلسفه به آن اشاره می کند و دنیا دچار این تغییرات شده است؛درنتیجه خوب زیستن هست که خرد دوستی را به وجود می آورد؛همیشه آنهایی که فلسفه دوست یا خرد دوست بودند عامل خوبی بین همه مسائل بوده اند.

مکتب آتن (۱۵۰۹–۱۵۱۱)

واژه فلسفه شکل عربی شده واژهٔ یونانی فیلوسوفیا (به یونانی: φιλοσοφία، philosophia) به معنای «دانشْ‌دوستی» است.[۹] که سپس به عربی و فارسی راه یافته است. نخستین‌بار فیثاغورس این واژه را به کار برده است.[۱۰]

تفاوت فلسفه با دیگر راه‌های پرداختن به مسائل، رویکرد نقّادانه و معمولاً سازمان‌یافتهٔ فلسفه و تکیه آن بر استدلال‌های عقلانی و منطقی است.[۱۱] با این اوصاف، اگرچه فلسفه، پژوهشی تخصصی است و به فیلسوفان اختصاص دارد اما ریشه‌اش در نیازهای مشترک مردمی است که هر چند فیلسوف نیستند اما به این نیازها آگاهند.[۱۲]

تعاریف فیلسوفانویرایش

 
افلاطون
 
ارسطو (معلم اول)
 
فارابی (معلم ثانی)

تعاریف گوناگونی از فیلسوفان برای فلسفه وجود دارد از جمله آنها می‌توان به:

 • افلاطون: فلسفه، لذتی گرامی است. خاستگاه فلسفه، شگفتی در برابر جهان است.[۱۳]
 • ارسطو: فلسفه، علم به موجودات است از آن رو که وجود دارند.[۱۴]
 • ویتگنشتاین: فلسفه، نبردی است علیه ذهن افسون زده شده، توسط زبان.[۱۵]
 • کانت: فلسفه، شناسایی عقلانی است که از راه مفاهیم حاصل شده باشد.[۱۶]
 • فیشته: فلسفه، علمِ علم یا علم معرفت است.[۱۷]
 • یوهان فریدریش هربارت: فلسفه، تحلیلِ معانی عقلی است.[۱۷]
 • ابن سینا: فلسفه، آگاهی بر حقایق تمام اشیا است؛ به قدری که برای انسان ممکن است بر آن‌ها آگاهی یابد.[۵]
 • سیسرون: فلسفه، عبارت است از علم پیدا کردن، به شریف‌ترین امور و توانایی استفاده از آن به هر وسیله ای که ممکن شود.[۱۸]
 • ملاصدرا: فلسفه، استکمال نفس انسان، از طریق معرفت یافتن به حقایق موجودات است؛ همان‌گونه که در خارج هستند و نیز، حکم حقیقی به وجود آن‌ها با برهان و نه با ظن و گمان و تقلید، به قدر توانایی انسانی است.[۱۹]
 • هگل: فلسفه، بحث در امر مطلق است.[۱۷]
 • توماس هابز: فلسفه، علم به روابط علت و معلولی میان اشیاست.[۲۰]
 • وونت: کار اساسی فلسفه متحد ساختن تمام معرفت‌هایی است که از راه علوم مختلف بدست می‌آیند تا به این ترتیب مجموعه ای واحد و پیوسته ایجاد شود.[۲۱]
 • کریستیان وولف: فلسفه، علم به موجودات ممکن است؛ یعنی بر هر چه ممکن است، بالفعل حالت تحقق پیدا کند.[۱۷]

تاریخ فلسفهویرایش

فلسفه به ۵ دوره جزئی و ۳ دوره کلی تقسیم می‌شود. ۳ دوره اصلی شامل:

۱- فلسفه باستانویرایش

اَشکال ابتداییِ تفکر فلسفی باستان، بیشتر براساس کیهانشناسی اساطیری شمرده می‌شود.

مصر و بابلویرایش

به طور کلی فلسفه به وجود آمده شرایط و اتفاقات و حوادث زمانه و به طور


چینویرایش

یونان و رومویرایش

 
افلاطون (چپ) و ارسطو (راست): بخشی از نقاشی مکتب آتن اثر رافائل سانتسیو، ۱۵۰۹

هندویرایش

۲- فلسفه قرون وسطی (قرن ۵ تا ۱۶ میلادی)ویرایش

اروپاویرایش

قرون وسطیویرایش
رنسانسویرایش

شرق آسیاویرایش

هندویرایش

خاورمیانهویرایش

۳- فلسفه قرون جدید (قرن ۱۷ تا ۲۰ میلادی)ویرایش

فلسفه مدرن اولیهویرایش

فلسفه قرن ۱۹ویرایش

فلسفه قرن ۲۰ویرایش

دسته‌بندی‌هاویرایش

فلسفه در سطوح جهانی به ۶ قسمت تقسیم می‌شود: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، منطق، فلسفه سیاست (سیاسی)، زیبایی‌شناسی و فلسفه اخلاق؛ اما در چند دههٔ اخیر در ایران معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی با عنوان شاخه‌های اصلی فلسفه و منطق به‌عنوان کمک کننده و همهٔ شاخه‌های دیگر که ترکیبی از فلسفه و علم دیگری هستند مضاف، اطلاق می‌شود.

مابعدالطبیعهویرایش

متافیزیک، مطالعهٔ ویژگی‌های عمومی واقعیت همانند وجود، زمان، رابطهٔ بین ذهن و بدن، اشیاء و خواص آنها، کل و اجزای آن، وقایع، فرایندها و علت و معلول است.[۲۲]

 
تابلوی مرگ سقراط، اثر ژاک لوئی داوید؛ یادآور زمانی است که دادگاه آتن، سقراط فیلسوف را به نوشیدن جام زهرآلود محکوم کرد.

معرفت‌شناسیویرایش

معرفت‌شناسی در پیوند با چیستی، اعتبار و دامنه دانش است، همانند روابط بین حقیقت، باور و نظریه‌های توجیه. معرفت‌شناسی، به بررسی روش‌های کسب دانش، بررسی نظریه‌های کسب دانش در طول تاریخ و سنجش اعتبار هر کدام از طرق کسب دانش می‌پردازد.[۲۳]

منطقویرایش

منطق مطالعه اصول استدلال درست است.[۲۴]

فلسفه‌های مضاف (خاص)ویرایش

فلسفه‌های خاص یا فلسفه‌های مضاف به شاخه‌هایی از فلسفه گفته می‌شود که یک حوزه یا پدیده خاص را به‌طور تخصصی از دیدگاه فلسفی مورد مطالعه قرار می‌دهند. از جمله فلسفه‌های خاص می‌توان به فلسفهٔ کنش، زیست‌شناسی، شیمی، آموزش، اقتصاد، مهندسی، زیست‌بوم، فیلم، جغرافیا، اطلاعات، بهداشت، تاریخ، طبیعت انسان، شادی، زبان، حقوق، ادبیات، ریاضیات، ذهن، موسیقی، وجود، فرهنگ، فلسفه، فیزیک، سیاست، روان‌شناسی، دین، علم، جامعه‌شناسی، فناوری، جنگ و جنسیت اشاره کرد.[۲۵]

سه فلسفهٔ مضافِ اخلاق، سیاست و زیبایی‌شناسی نیز، مهم‌ترین فلسفه‌های مضاف هستند.

فلسفه اخلاقویرایش

مسائل بنیادی فلسفهٔ اخلاق شامل: درستی و نادرستی امور، شناخت امور خیر و شر و بازشناسی فضایل است.[۲۶]

زیبایی‌شناسیویرایش

زیبایی‌شناسی به زیبایی، هنر، لذت، ارزش‌های حسی، عاطفی، ادراک و مسائل مربوط به ذوق و احساسات می‌پردازد.[۲۲]

فلسفه سیاسیویرایش

فلسفه سیاسی به مطالعه دولت و رابطه افراد (یا خانواده و قبیله) با جوامع و از جمله دولت می‌پردازد. فلسفه سیاسی به موضوعات و پرسش‌های مهمی همچون عدالت، آزادی، دموکراسی، شهروندی، قانون، حاکمیت، برابری و … می‌پردازد.[۲۷]

نظر جواد طباطبایی باب فلسفه‌های خاص

جواد طباطبایی دربارهٔ اصطلاح «فلسفه مضاف» می‌گوید: «در ده بیست سال گذشته رایج شده که فلسفه‌هایی را جزو فلسفه‌های مضاف می‌دانند؛ همچنین در سالهای اخیر واژگان و ترکیبهای زشت و نابهنجار بسیاری کشف و جعل کردند و به کار می‌برند که این هم یکی از آنهاست. فلسفه‌های مضاف در هیچ جای دنیا معنا ندارد، جز در میان بخشی از جماعت ظاهراً فلسفی ایران. معلوم نیست که فلسفه مضاف یعنی چه؟ این را از آب مضاف قیاس گرفتند. اگر کتابی به این اسم دیدید حتماً نخرید و اگر هم این اصطلاح را تا حالا به کار می‌بردید دیگر به کار نبرید. فلسفه مضاف نداریم، بلکه یک فلسفه داریم، وقتی به یونان بر می‌گردیم، در سال‌های سقراطی و افلاطونی یک فلسفه بیشتر وجود ندارد و آن‌ها این تقسیم‌بندی این‌گونه‌ای را انجام ندادند.»[۲۸]

فلسفه‌های مضاف دیگرویرایش

 • فلسفه زبان: به بررسی ماهیت، ریشه و شیوه‌های استفاده از زبان می‌پردازد.[۲۹]
 • فلسفه حقوق: به پرسش‌هایی از قبیل «چرا قواعد و قوانین وجود دارند؟ اهداف آنها چیست؟ تفاوت قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی چیست؟ فرق بین خوب و بد چیست؟» می‌پردازد.[۳۰]
 • فلسفه ذهن: از شاخه‌های روش فلسفه تحلیلی است که ماهیت ذهن، رویدادهای ذهنی، کارکردهای ذهنی و خودآگاهی را بررسی فلسفی می‌کند. سرشت رابطهٔ این امور با بدن فیزیکی؛ که به مسئله ذهن و بدن (نفس و بدن) معروف است نیز از مهم‌ترین مسائل فلسفه ذهن است.[۳۱]
 • فلسفه دین: شاخه‌ای از فلسفه مشتمل بر همه مباحث فلسفی‌ست که بن‌مایهٔ آن‌ها پرسش‌هایی است که از دین سرچشمه می‌گیرد. فلسفه دین، ارزیابی مفاهیم و باورهای بنیادین سنت‌های دینی ویژهٔ جوامع مختلف است.
 • فلسفه علم: گرایشی از فلسفه است که به تغییر در مفاهیم و مسائل (مانند روش‌شناسی، ارزش گزاره‌ها و کارایی آن‌ها و گونه‌های پیکره بندی‌ها و…) علوم گوناگون می‌پردازد. در واقع، فلسفهٔ علم، علم «مطالعه علوم» است. فلسفهٔ علم، از لحاظ علمِ مورد بررسی، به زیرگرایش‌های گوناگونی از جمله فلسفه ریاضیات، فلسفه فیزیک، فلسفه علوم کامپیوتر و…[۳۲]
 • فلسفه هنر : هنر چیست؟ چه آثاری را باید هنر به حساب آورد؟ آیا هنر وجود واقعی دارد یا فقط در ذهن هنرمند است؟ این سوالات و بسیاری دیگر سوالاتی هستند که در فلسفه هنر به آنها پرداخته می شود.
 • ابرفلسفه: فرافلسفه یا فلسفهٔ فلسفه، مطالعهٔ ماهیت (سرشت)، اهداف، و روش‌های فلسفه است.

مکتب‌ها و سنت‌های معروف فلسفیویرایش

ایدئالیسم آلمانیویرایش

ایدئالیسم آلمانی، نام جنبشی در فلسفه آلمان است که در دهه هشتاد قرن هجدهم میلادی آغاز و در دهه چهل قرن نوزدهم پایان یافت. مشهورترین نمایندگان این جنبش: کانت، فیشته، فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ و هگل هستند.[۳۳]

پراگماتیسمویرایش

عمل‌گرایی یا پراگماتیسم (به انگلیسی: Pragmatism)، به معنی فلسفه اصالت عمل است ولی در سیاست بیشتر واقع‌گرایی و مصلحت‌گرایی معنی می‌دهد.[۳۴]

پدیدارشناسیویرایش

پدیدارشناسی یا پدیده‌شناسی یا نمودشناسی فلسفه؛ مطالعهٔ ساختارِ تجربه یا آگاهی است. این جنبش فلسفی در ابتدای سدهٔ بیستم میلادی توسط ادموند هوسرل پایه‌گذاری شد و سپس توسط حلقه‌ای از متأثرینش در دانشگاه گوتینگن و دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ در آلمان گسترش یافت.[۳۵]

اگزیستانسیالیسمویرایش

اگزیستانسیالیسم یا هستی‌گرایی یا اصالت وجود برتر بودن وجود از ماهیت (به انگلیسی: Existentialism) مبدأ شناخت این فلسفه انسانِ خودآگاه است. براین‌اساس انسانِ خودآگاه شالودهٔ اگزیستانسیالیسم است.[۳۶]

ساختارگرایی و پساساختارگراییویرایش

ساختارگرایی که به وسیلهٔ زبان‌شناس سوئیسی فردینان دوسوسور بنیان‌گذاری شده، در پی روشن کردن نظام‌های نشانه‌ای از طریق تحلیل کردن گفتمان‌ها می‌باشد[۳۷] و پساساختارگرایی به مجموعه‌ای از افکار روشنفکرانه فیلسوفان اروپای غربی و جامعه‌شناسانی گفته می‌شود که با گرایش فرانسوی، مطلب نوشته‌اند.[۳۸]

سنت تحلیلیویرایش

به عنوان یک مکتب فلسفی که تأکید بر وضوح و دقت در استدلال، استفادهٔ متداول از منطق صوری، تجزیهٔ مفهومی و همچنین توجه به ریاضیات و علوم طبیعی از ویژگی‌های آن هستند.[۳۹][۴۰][۴۱]

مکتب‌ها و سنت‌های فلسفیویرایش

مکتب‌های فلسفیویرایش

تفاوت با دیگر معرفت‌هاویرایش

جدایی فلسفه و دانش‌های آزمودنیویرایش

فلسفه گروه برایندهایی نیست که دربارهٔ آن‌ها سازشی در میان باشد.

در سده ششم پیشازایشی که فلسفه در یونان باستان رویش گرفت، به همه بررسیهای اندیشگی فلسفه می‌گفتند و فیلسوفان نخستین در زمینه هایی کاوش می‌کردند که اکنون باید آن‌ها را زمینه های دانش به‌شمار آورد؛ ولی دانشهای گوناگون که به برایندهایی رسیدند که درباره‌شان همرایی پدید آمد، از فلسفه جدا شدند و به رشته‌ای جداگانه تبدیل گردیدند. نشدنی نیست که دانشهای دیگری از فلسفه جدا شوند، برای نمونه منطق در راهی گام برمی‌دارد که به شاخه‌ای جدا از فلسفه جایگزین گردد.

از همین روست که فلسفه را مادر دانشها نامیده‌اند. گفتگوی فلسفی بیشتر رویکرد به اندیشه ناب است. انگیزه این گفتگو در ریشه آن است که نادرستیها نابود گردد و دشواری‌ها و پیچیدگی‌ها از میان برداشته شود. آن‌گاه که از این خویشکاری آسودگی بدست آید، آنچه برای فلسفه به جا می‌ماند، پیامدهای برایند نیست؛ که از میان رفتن چیزهایی است که پیش از آن دشواری و پرسمان شمرده می‌شده‌است.

فلسفه، بررسی راستینه است، ولی نه آن سویه‌ای از راستینه که دانشهای گوناگون بدان پرداخته‌اند. برای نمونه، دانش گیتی شناسی (فیزیک) دربارهٔ پیکره های مادی از آن سویه که جنبش و ایستایی دارند و دانش زیست‌شناسی دربارهٔ هستارها از آن رو که زندگی دارند، به پژوهش و بررسی می‌پردازد؛ ولی در فلسفه فراگیرترین چیزی که بتوان با آن سر و کار داشت، یا همان هستی؛ زمینه اندیشه جای می‌گیرد؛ به گفتار دیگر، در فلسفه، بن هستی به گونه بیکران و دور از هر گونه بند و پیشوند و پسوندی بمیان می‌آید.از همین رو ارسطو در شناسه فلسفه می‌گوید: «فلسفه آگاهی به چگونگی هستارها است، از آن رو که هستی دارند».

به‌گونه چکیده فلسفه گروه برآیندها نیست، که بیشتر راه و روش اندیشیدن است؛ از همین روست که فلاسفه آزمون‌گرا، کارکردهای فلسفه را در سه زمینه منطقی، زبان‌شناختی و کاربردی (فلسفه دانش، منش، کشورداری و…) دانسته‌اند.

تاریخ فلسفه از سویی خود بستر فلسفه است

تاریخ فلسفه به سان تاریخ دانشها، افزونه ی شاخه ایِ زمینه بنیادی نیست. که خود هم زمینه است. مانند اینکه دانستن تاریخ زیست‌شناسی، پایه دانستن زیست‌شناسی نوین نیست. زیست‌شناسی شاخه‌ای از دانش است، تاریخ زیست‌شناسی روشنگری چگونگی دست یافتن به این دانش است، و این دو زمینه هایی جداگانه‌اند.

ولی بررسی فلسفه بیشتر بررسی روند داد و ستد اندیشه‌ها دربارهٔ پرسشهای فلسفی است؛ و همین داد و ستد اندیشه‌هاست که تاریخ فلسفه را ساخته است.

فرایند فلسفه‌ورزی خود بخشی از زمینه فلسفه است
فلسفه خواهان سویه‌دار بودن و سویه‌دهی است

دانشمند از دانشش بازده های منشی و فرجام گرایانه نمی‌گیرد، داوری نمی‌کند که کار جهان درست است یا تباه. با آن که یکی از کارهای آیینی فلسفه که در آن دودلی نکرده‌اند؛ رهنمود دادن است. رهنمود در این باره که چگونه باید زیست، و این خویشکاری زمینه دانش نیست.

به دشواری می‌توان انگاشت که رشته دیگری (گرچه به جز دین) بتواند آن دگرگونی ژرفی را که فلسفه در دیدگاه دانش‌پژوه پدیدار می‌کند پدید آورد.

فیزیکدانی بزرگ شما را می‌خواند تا انگاره هایی را که دربارهٔ روش پیدایش کهکشانها دارید دگرگون کنید؛ ولی فیلسوفی بزرگ براستی شما را فرا می‌خواند تا زندگیتان را دگرگون سازید.

پشتوانه دانش‌ها وابسته به فرمانرو فلسفه است

دانش پیش انگاشته هایی دارد که پیشتر در فلسفه بررسی شده‌اند. گزاره‌هایی مانند این‌که: طبیعت مادی راستین است؛ جهان دارای قانون های پایدار علت و معلولی( انگیزه و انگیخته) است؛ جهان دریافتنی و از سرچشمه های شناخت مردم است؛ دانشی نیستند، که پیش زمینه پرداخت به دانش می‌باشند.

درست است که برای نمونه دانشمندان علوم لزوماً از دلالت‌های فلسفه علم بر کارشان آگاهی ندارند و فلسفه قادر بر تحت تأثیر قرار دادن نحوه کارشان نیست، اما بی‌تردید فلسفه علاوه بر آنکه می‌تواند تفکر دانشمندان را نسبت به آنچه انجام می‌دهند تغییر دهد؛ بلکه پیش‌فرض هرگونه علم ورزی است.[۴۲]

تفاوت فلسفه و دینویرایش

در دین، معرفت متکی بر وحی است و حقایق نهایی در پرتوی وحی فهمیده می‌شوند؛ اما در فلسفه، وحی نیز باید به محک منطق و استدلال آزموده شود. البته در منابع شیعی دو حجت برای انسان مطرح شده یکی وحی و دیگری عقل.[۴۳]

نقش زنانویرایش

گرچه معمولاً حضور مردان در بحث‌های فلسفی غالب است اما زنان هم در طول تاریخ فلسفه حضور داشته‌اند. از فیلسوفان زن دوران باستان می‌توان به هیپارچیا (فیلسوف در حدود ۳۲۵ سال قبل از میلاد) و آرت سیرن (فیلسوف قرن ۵ و ۴ قبل از میلاد) اشاره کرد. زنان در طول دوره‌های باستانی، قرون وسطی و مدرن حضور داشته و پذیرفته شده‌اند اما هیچ فیلسوف زنی تا قرن بیست و یکم به کانون غرب راه نیافته است، هرچند برخی منابع به این که سوزان لانگر، هانا آرنت و سیمون دو بوار وارد کانون شده‌اند؛ اشاره دارند.[۴۴][۴۵]

در اوایل دهه ۱۸۰۰، برخی از کالج‌ها و دانشگاه‌های انگلیس و ایالات متحده آمریکا زنان را پذیرفتند و تعداد زنان دانشگاهی افزایش یافت؛ با این وجود، وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده از دهه ۱۹۹۰ گزارش داده که تعداد کمی از زنان تحصیلات خود را در فلسفه به پایان رسانده‌اند و فلسفه یکی از مؤلفه‌های متناسب با جنسیت در علوم انسانی است.[۴۶] در سال ۲۰۱۴؛ اینساید هایر ادیوکیشن (Inside Higher Education)، فلسفه را تاریخچه طولانی از زاد و ولد و آزار و اذیت جنسی نسبت به دانش آموزان و استادان زن فلسفه توصیف کرد.[۴۷] جنیفر ساول استاد فلسفه دانشگاه شفیلد هم در سال ۲۰۱۵ اظهار داشت زنان پس از آزار و اذیت، حمله یا مقابله فلسفه را ترک می‌کنند.[۴۸]

در اوایل دهه ۹۰؛ انجمن فلسفی کانادایی، عدم تعادل جنسیتی و تعصب جنسیتی را در زمینه علم فلسفه ذکر کرد[۴۹] و در ژوئن ۲۰۱۳، یک استاد جامعه‌شناسی ایالات متحده اظهار داشت که از تمامی نویسندگان نشریات فلسفه فقط ۳/۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.[۵۰] همه اینها در حالی است که سایر حوزه‌های انسانی تا حدودی جنسیتی هستند؛ ولی فلسفه عمدتاً مردانه است و حتی گفته می‌شود فلسفه از ریاضیات هم مردانه‌تر است.[۵۱]

دشمنان و نقدویرایش

فلسفه گرچه نسبت بسیار نزدیکی با نقد دارد، اما هرگز خود کاملاً مصون از نقد نبوده است. دیکتاتورها معمولاً یکی از بزرگ‌ترین دشمنان فلسفه و فیلسوفان بوده‌اند.[۵۲] به گواه تاريخ برخی از دین‌باوران نيز به‌طور کلی با فلسفه پیوند خوبی نداشته‌اند.[۵۳] گروهی دیگر گرچه از فلسفه به عنوان یک علم پشتیبانی می‌کنند اما نسبت به آسیب‌های آن هشدار می‌دهند. رنه دکارت بر این باور است که هر چقدر یک فیلسوف بزرگ‌تر باشد، امکان خطای او بیشتر است.[۵۴]

جستارهای وابستهویرایش

انگلیسیویرایش

مقدماتی
مقدماتی بر حسب موضوع
 • Copleston, Frederick. Philosophy in Russia: From Herzen to Lenin and Berdyaev. ISBN 0-268-01569-4
 • Critchley, Simon. Continental Philosophy: A Very Short Introduction. ISBN 0-19-285359-7
 • Hamilton, Sue. Indian Philosophy: a Very Short Introduction. ISBN 0-19-285374-0
 • Harwood, Sterling, ed. , Business as Ethical and Business as Usual (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co. , 2000); www.sterlingharwood.com
 • Imbo, Samuel Oluoch. '3'An Introduction to African Philosophy. ISBN 0-8476-8841-0
 • Knight, Kelvin. Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre. ISBN 0-7456-1977-0
 • Kupperman, Joel J. Classic Asian Philosophy: A Guide to the Essential Texts. ISBN 0-19-513335-8
 • Leaman, Oliver. A Brief Introduction to Islamic Philosophy. ISBN 0-7456-1960-6
 • Lee, Joe and Powell, Jim. Eastern Philosophy For Beginners. ISBN 0-86316-282-7
 • Nagel, Thomas. What Does It All Mean? A Very Short Introduction to Philosophy. ISBN 0-19-505292-7
 • Scruton, Roger. A Short History of Modern Philosophy. ISBN 0-415-26763-3
 • Smart, Ninian. World Philosophies. ISBN 0-415-22852-2
 • Tarnas, Richard. The Passion of the Western Mind: Understanding the Ideas That Have Shaped Our World View. ISBN 0-345-36809-6

کتب گزیده از قطعات فلسفیویرایش

 • Classics of Philosophy (Vols. ۱ & ۲، 2nd edition) by Louis P. Pojman
 • Classics of Philosophy: The 20th Century (Vol. 3) by Louis P. Pojman
 • The English Philosophers from Bacon to Mill by Edwin Arthur
 • European Philosophers from Descartes to Nietzsche by Monroe Beardsley
 • Contemporary Analytic Philosophy: Core Readings by James Baillie
 • Existentialism: Basic Writings (Second Edition) by Charles Guignon, Derk Pereboom
 • The Phenomenology Reader by Dermot Moran, Timothy Mooney
 • Medieval Islamic Philosophical Writings edited by Muhammad Ali Khalidi
 • A Source Book in Indian Philosophy by Sarvepalli Radhakrishnan, Charles A. Moore
 • A Source Book in Chinese Philosophy by Wing-tsit Chan
 • Kim, J. and Ernest Sosa, Ed. (1999). Metaphysics: An Anthology. Blackwell Philosophy Anthologies. Oxford, Blackwell Publishers Ltd.
 • The Oxford Handbook of Free Will (2004) edited by Robert Kane
 • Husserl, Edmund and Welton, Donn, The Essential Husserl: Basic Writings in Transcendental Phenomenology, Indiana University Press, 1999, ISBN 0-253-21273-1

کتب مرجعویرایش

 • The Oxford Companion to Philosophy edited by Ted Honderich
 • The Cambridge Dictionary of Philosophy by Robert Audi
 • The Routledge Encyclopedia of Philosophy (10 vols.) edited by Edward Craig, لوچانو فلوریدی (available online by subscription); or
 • The Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy edited by Edward Craig (an abridgement)
 • Encyclopedia of Philosophy (8 vols.) edited by Paul Edwards; in 1996, a ninth supplemental volume appeared which updated the classic 1967 encyclopedia.
 • International Directory of Philosophy and Philosophers. Charlottesville, Philosophy Documentation Center.
 • Directory of American Philosophers. Charlottesville, Philosophy Documentation Center.
 • Routledge History of Philosophy (10 vols.) edited by John Marenbon
 • History of Philosophy (9 vols.) by فردریک کاپلستون
 • A History of Western Philosophy (5 vols.) by W.T. Jones
 • Encyclopaedia of Indian Philosophies (8 vols.), edited by Karl H. Potter et al. (first 6 volumes out of print)
 • Indian Philosophy (2 vols.) by Sarvepalli Radhakrishnan
 • A History of Indian Philosophy (5 vols.) by Surendranath Dasgupta
 • History of Chinese Philosophy (2 vols.) by Fung Yu-lan, Derk Bodde
 • Encyclopedia of Chinese Philosophy edited by Antonio S. Cua
 • Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion by Ingrid Fischer-Schreiber, Franz-Karl Ehrhard, Kurt Friedrichs
 • Companion Encyclopedia of Asian Philosophy by Brian Carr, Indira Mahalingam
 • A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English by John A. Grimes
 • History of Islamic Philosophy edited by Seyyed Hossein Nasr, Oliver Leaman
 • History of Jewish Philosophy edited by Daniel H. Frank, Oliver Leaman
 • A History of Russian Philosophy: From the Tenth to the Twentieth Centuries by Valerii Aleksandrovich Kuvakin
 • Ayer, A.J. et al. , Ed. (1994) A Dictionary of Philosophical Quotations. Blackwell Reference Oxford. Oxford, Basil Blackwell Ltd.
 • Blackburn, S. , Ed. (1996)The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford, Oxford University Press.
 • Mauter, T. , Ed. The Penguin Dictionary of Philosophy. London, Penguin Books.
 • Runes, D. , Ed. (1942). The Dictionary of Philosophy. New York, The Philosophical Library, Inc.
 • Angeles, P.A. , Ed. (1992). The Harper Collins Dictionary of Philosophy. New York, Harper Perennial.
 • Bunnin, N. et al. , Ed. (1996) The Blackwell Companion to Philosophy. Blackwell Companions to Philosophy. Oxford, Blackwell Publishers Ltd.
 • Hoffman, Eric, Ed. (1997) Guidebook for Publishing Philosophy. Charlottesville, Philosophy Documentation Center.
 • Popkin, R.H. (1999). The Columbia History of Western Philosophy. New York, Columbia University Press.

پانویسویرایش

 1. https://fa.wiktionary.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B4
 2. مک کنزی، دنیل نیل (۱۹۷۱). فرهنگ کوچک پهلوی. لندن: آکسفورد. صص. ۹۴. شابک ۹۷۸-۱۱۳۸۹۹۱۵۸۳.
 3. ناشناس (۲ بهمن ۱۳۹۱). «واژه‌های ساخته‌شده توسط ابن سینا، غزالی و ناصرخسرو». خبرگزاری ایسنا.
 4. رضایی باغ بیدی، حسن. «واژه‌گزینی در عصر ساسانی و تأثیر آن در فارسی دری». فرهنگستان. نامه فرهنگستان.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ صانعی دره، منوچهر. فرهنگ فلسفی.
 6. Jenny Teichmann <and Katherine C. Evans, Philosophy: A Beginner's Guide (Blackwell Publishing, 1999)
 7. Grayling, A. C. (1995). Philosophy: A guide through the subject. Oxford: Oxford University Press.
 8. «Philosophy As a Way of Life». The New York Public Library. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۴-۲۸.
 9. خراسانی، شرف‌الدین (۱۳۵۰). نخستین فیلسوفان یونان. فرانکلین، امیرکبیر.
 10. ناشناس. «فلسفه چیست». دانشنامه رشد. از پارامتر ناشناخته |کردزبان= صرف‌نظر شد (کمک)
 11. Anthony Quinton, in T. Honderich (ed.), The Oxford Companion to Philosophy (Oxford University Press, 1995), p. 666
 12. هالینگ دیل، رجینالد. تاریخ فلسفه غرب. ص. ۱۳.
 13. دورانت، ویل. تاریخ فلسفه. ص. ۱.
 14. ارسطاطالیس، ارسطو. متافیزیک.
 15. ویتگنشتاین، یوهان. رساله منطقی-فلسفی.
 16. هایدگر، مارتین. پایان فلسفه و نتیجهٔ تفکر.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ ۱۷٫۳ لو، جاناتان. مقدمه‌ای بر فلسفه. ص. ۱۲.
 18. جلالی طهرانی، حسام‌الدین. فلسفه و منطق. ص. ۴۰.
 19. قوام‌شیرازی، ملاصدرا. اسفار اربعه. ۱. ص. ۴۷.
 20. لو، جاناتان. مقدمه‌ای بر فلسفه. ص. ۱۱.
 21. لو، جاناتان. مقدمه‌ای بر فلسفه. ص. ۱۳.
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ هالینگ دیل، رجینالد. تاریخ فلسفه غرب.
 23. Rescher، Nicholas (۲۰۰۳). Epistemology: An Introduction to the Theory of Knowledge. State University of New York. صص. xiii.
 24. بدوی، عبدالرحمن. المنطق الصوری و الریاضی.
 25. سمانه فردمنش. «قلمرو فلسفه مضاف». مجیران. از پارامتر ناشناخته |کدزبان= صرف‌نظر شد (کمک)
 26. گنسلر، هری جی. درآمدی جدید به فلسفه اخلاق.
 27. Hampton, Jean (1997). Political Philosophies and Political Ideologies. WestviewPress. p. xiii. ISBN 978-0-8133-0858-6. SSRN 1755117. in Patriotic Elaborations: Essays in Practical Philosophy, Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 2009.
 28. ناشناس. «علم سیاست ما بخشی از علم سیاست جهانی نیست/ چیزی بنام فلسفه مضاف نداریم». خبرگزاری مهر. از پارامتر ناشناخته |کدزبان= صرف‌نظر شد (کمک)
 29. آلستون، ویلیام. فلسفه زبان.
 30. ناشناس. «فلسفه حقوق». پرتال جامع علوم انسانی.
 31. Kim, J. (۱۹۹۵). in Honderich, Ted: Problems in the Philosophy of Mind. Oxford Companion to Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
 32. ناشناس. «The Philosophy of Computer Science». Stanford Encyclopedia of Philosophy. از پارامتر ناشناخته |کدزبان= صرف‌نظر شد (کمک)
 33. ناشناس. "German Idealin". IEP.
 34. طلوعی، محمود. فرهنگ جامع سیاسی.
 35. ناشناس. «Phenomenology (philosophy)». enwiki. از پارامتر ناشناخته |کدزبان= صرف‌نظر شد (کمک)
 36. خسروان، قیصر. فرهنگ فلسفی و فلسفه سیاسی.
 37. ریما مکاریک، ایرنا (۱۳۸۴). دانش‌نامهٔ نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمهٔ مهران مهاجر و محمد نبوی. آگه. ص. ۱۷۳.
 38. پیشگاهی فرد، زهرا؛ قره‌بیگی، مصیب (۱۳۹۲). جغرافیای پساساختارگرا. زیتون سبز.
 39. Brian Leiter (2006) webpage "Analytic" and "Continental" Philosophy بایگانی‌شده در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶ توسط Wayback Machine.
 40. Glock, H.J. (2004).
 41. Colin McGinn, The Making of a Philosopher: My Journey through Twentieth-Century Philosophy (HarperCollins, 2002), p. xi. : "analytical philosophy [is] too narrow a label, since [it] is not generally a matter of taking a word or concept and analyzing it (whatever exactly thatthat might be).
 42. هالینگ دیل، رجینالد. تاریخ فلسفه غرب. ص. ۱۶و۱۸.
 43. هالینگ دیل، رجینالد. تاریخ فلسفه غرب. ص. ۱۸و۱۹.
 44. Duran, Jane. Eight women philosophers: theory, politics, and feminism. University of Illinois Press, 2005.
 45. "Why I Left Academia: Philosophy's Homogeneity Needs Rethinking – Hippo Reads". Archived from the original on 9 June 2017.
 46. "Salary, Promotion, and Tenure Status of Minority and Women Faculty in U.S. Colleges and Universities."National Center for Education Statistics, Statistical Analysis Report, March 2000; U.S. Department of Education, Office of Education Research and Improvement, Report # NCES 2000–173; 1993 National Study of Postsecondary Faculty (NSOPF:93). See also "Characteristics and Attitudes of Instructional Faculty and Staff in the Humanities." National Center For Education Statistics, E.D. Tabs, July 1997. U.S. Department of Education, Office of Education Research and Improvement, Report # NCES 97-973;1993 National Study of Postsecondary Faculty (NSOPF-93).
 47. https://www.insidehighered.com/news/2014/05/19/unofficial-internet-campaign-outs-professor-alleged-sexual-harassment-attempted
 48. Ratcliffe, Rebecca; Shaw, Claire (5 January 2015). "Philosophy is for posh, white boys with trust funds' – why are there so few women?".
 49. "Women in Philosophy: Problems with the Discrimination Hypothesis". National Association of Scholars.
 50. Sesardic, Neven; De Clercq, Rafael (2014). "Women in Philosophy: Problems with the Discrimination Hypothesis" (PDF). Academic Questions. 27 (4): 461. doi:10.1007/s12129-014-9464-x.
 51. Saul, Jennifer M. "Philosophy has a sexual harassment problem". Retrieved 16 December 2016.
 52. Buber, M. (1957). Eclipse of God: Studies in the relation between religion and philosophy. New York: Harper & Brothers.
 53. Litwack, E. B. (March 01, 2011). Epistemic arguments against dictatorship. Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, 21, 1, 44-51.
 54. Hebert, L. J. (May 01, 2007). Individualism and Intellectual Liberty in Tocqueville and Descartes. The Journal of Politics, 69, 2, 525-537.

منابعویرایش

برای مطالعه بیشترویرایش

پیوند به بیرونویرایش

فارسیویرایش

انگلیسیویرایش