آسیاویک (انگلیسی: Asiaweek) مجله‌ای خبری با چاپ هفتگی و به زبان انگلیسی بود که بر اخبار قاره آسیا تمرکز داشت و زیر نظر یکی از شرکت‌های تابعه شرکت تایم اداره می‌شد. این مجله در ۱۹۷۵ تأسیس شد و در هنگ کنگ مستقر بود. این مجله در ۷ دسامبر ۲۰۰۱ و به علت رکود در بازار تبلیغات، تعطیل شد. آخرین تیراژ آن، ۱۲۰ هزار نسخه گزارش شده است.

آسیاویک
Asiaweek magazine cover August 25 1993.jpg
جلد ۲۵ اوت ۱۹۹۳
بسامدهفته‌نامه
مستقر درهنگ کنگ
زبانانگلیسی

منابع